NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
QT Hồng Nhung Xóm Cả, xã Đông Xuân 0973 693 155
QT Vân Đinh Xóm Ngoài – Dược Hạ- Tiên Dược 0985 699 818
Chị Thưởng Xóm Đông- Thái Phù- Mai Đình 0982896072
QT Hồ Trang 36 Khu Chợ Nam Cương, Xã Hiền Ninh 0961189992
Anh Trung 62 Khu 2 Phú Minh 0961616226-03877366662

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X