Hà Giang

 

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI NHÀ THUỐC
Trạm y tế xã Trung Thành – huyện Vị Xuyên 0985.981.857 QT Tân Dược
Ngã 3 Bắc Há . Bắc Quang 01688.989.585 QT Số 8 – Nguyễn Thị Thúy
Ngã 3 Bắc Há, TT Việt Quang, Bắc Quang 0972271051 QT Doanh Nghị
TT.Việt Quang- Bắc Quang 0911716818 QT Chiến Hương
Vinh Quang- Tân Quang- Bắc Quang 0973486118 QT Minh Xuân
Tổ 1 TT Vị Xuyên- H. Vị Xuyên 0948811198 QT Phương Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.