Zitrex

Zitrex 500 Azithromycin USP 500mg Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa: Azthromycin dihydrate tương đương với 500 mg Azithromycin. Viên nén bao phim màu trắng, hình thuôn... Read More

Safrox-100

SAFROX Cefpodoxime proxetil 100mg Thành Phần: Mỗi viên chứa Cefpodoxime Proxetil tương ứng với cefpodoxime 100mg Chỉ Định: Safrox 100 được chỉ định trong điều trị các bệnh... Read More

TOLSUS

KHÁNG SINH TOLSUS Thành phần: * Mỗi 5ml hỗn hợp có chứa : Hoạt chất : Sulfamethoxazole …………………200mg Trimethoprim……………………….40mg Tá dược : Sucrose, Tragacanth, Glycerin, Polydorbat 80, Methyl... Read More