Lạng Sơn

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nt Đồng Văn Vượng Gốc Me, Hữu Lũng 0989 726 358
Chị Mai – QTLS 18 Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng 0985229888
Hoàng Hải Mai Số 1 khu 4 TT Đình Lập – H.Đình Lập 0989374473
NT Gia Huy 118 Phai Vệ, P.Đông Kinh- TP.Lạng Sơn 0987668588

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.