Vertucid

Vertucid Quy cách đóng gói Ống nhôm chứa 10 g gel. Thành phần: Adapalene ……………………………………… 0.1% w/w. Clindamycin …………………………………… 1.0% w/w. Chỉ định: Vertucid gel được chỉ định... Read More

Azalovir

  Azalovir Acyclovir Cream BP 10gm Quy cách đóng gói: Tube 10 gr cream. Thành phần: Mỗi gram chứa Acyclovir 100 mg. Chỉ định: Điều trị nhiễm virut Herpes simplex... Read More

Safrox-100

SAFROX Cefpodoxime proxetil 100mg Thành Phần: Mỗi viên chứa Cefpodoxime Proxetil tương ứng với cefpodoxime 100mg Chỉ Định: Safrox 100 được chỉ định trong điều trị các bệnh... Read More